Giới thiệu về Windows Server 2012

Windows Server 2012 là version kế tiếp của Windows Server 2008 R2 và được phát hành lần đầu tiên vào 1 tháng 8 năm 2012, phát hành rộng rãi vào ngày 4 tháng 9 năm 2012 và mới nhất là R2 6.3 ( Build 9600)  ngày 17 tháng 10 năm 2013. Không giống như các version trước nó không còn...

Gadget Ogling: Amazon on Fire, Virtual Reality, True Nature and Energy Relief

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

Audio Tour App Detour Steers You Away from the Typical Tourist Traps

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

Let’s Build a Traditional City and Make a Profit

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

UK to allow driverless cars on public roads in January

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

Building an API in 60 seconds, without any server setup

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

Why you should choose Microsoft over Linux

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI ADSUN FX106 – FX208

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208 1. MỘT SỐ LƯU Ý - Máy lập trình phải là máy số 1 ( EXT1). - Các máy đều phải để ở chế độ Tone (xem vị trí công tắc gạt bên hông máy điện thoại). - Khi nhấn sai mã lệnh lập trình sẽ nghe tiếng báo bận. Gác máy xuống...

The future steps of Scala – What to expect from upcoming releases

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...

SSL Connectivity for all Central Repository users Underway

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept. Just because you can do something, should you? Samsung thinks so. Its...