SHARE

Thực chất Server Core là phiên bản rút gọn của windows server và để quản trị được nó thì bạn phải sử dụng giao diện lệnh windows Powershell hoặc các lệnh CMD truyền thống.

So với phiên bản đầy đủ (GUI) thì server core ít thành phần hơn nên nó ít phải update , ít lỗi hơn do chỉ config vài service cần thiết không phải gánh thêm phần GUI nặng nề. Về phần cứng thì nó sử dụng ít RAM , CPU , HDD hơn nên rất tiết kiệm khi ta triển  khai Server Core trên môi trường ảo hoá

Windows Server Core có thể được cài mới hay chuyển từ GUI sang Core và nguyơcj lại. Chẳng hạn như ta config hết các service cần thiết và muốn chuyển sang Core để cho máy nhẹ hơn và ổn định hơn thì ta chỉ cần gỡ bỏ 2 thành phần: Graphical Management Tools and Infrastructure và Server Graphical Shell , ngược lại khi muốn chuyển từ server core sang GUI thì ta chạy lệnh sau trên nền Powershell :

Install-WindowsFeature -IncludeAllSubFeature User-Interfaces-Infra -Source c:\win

trong đó c:\win là source cài đặt windows Server 2012

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY