SHARE

Cài đặt windows Server 2012 chúng ta có 3 cách:

1. Cài đặt trên một máy Server mới chưa có OS nào :

– Chuẩn bị: 1 server mới, source cài có thể là DVD hay 1 USB , chỉnh cho boot từ USB hay DVD

– Cài đặt Windows Server 2012 :

Step 1: khởi động server và cho boot từ source cài đặt ( usb / DVD ), khi đó máy sẽ boot vào source cài đặt

Step 2: Tại màn hình Windows Setup , ta chọn ngôn ngữ ( mặc định English ) rồi nhấn Next

Step 3: Ta click install now và nhập key để cài đặt , chọn Next

Step 4: Tại đây ta chọn OS muốn cài đặt , có Server Core và giao diện đồ hoạ GUI , chọn Windows server 2012 R2 Standard ( GUI) rồi click Next

Step 5: Của sổ Licence terms , tích chọn  I accept the licence terms , chọn Next

Step 6: Chọn Custom : Install Windows only (advance)

Step 7: Chọn phân vùng cài đặt , Next

Step 8: Quá trình cài đặt diễn ra , mất khoảng 10 phút đến 20 phút tuỳ cấu hình server mạnh yếu khác nhau

Step 9: Cửa sổ Settings , ta nhập Password cho tài khoản Administrator , chọn Next

Step 10: Nhấn tổ hợp phím Ctr + Alt + Del và nhập password của tài khoản administrator lúc nãy ta đã tạo , nhấn Enter

Step 11: Vừa Sign in vào thì cửa sổ Server Manager sẽ hiện ra . Quá trình cài đặt mới Windows Server 2012 R2 Standard đã xong

Các bạn có thể xem video để thấy rõ hơn :

 

2. Upgrade lên Windows Server 2012 từ Windows Server 2008 R2

ST1 : Trên Windows server 2008 R2 ta mở Server Manager và note lại các roles đã cài đặt để cài lại sau khi upgrade

ST2 : Click Start > Run và gõ : D:\setup.exe và click OK . Cửa sổ Windows Setup cho Windows Server 2012 R2 sẽ hiện ra

ST3 : Click Install Now. Trang Get important updates for Windows Setup xuất hiện

ST4 : Click No Thanks . Cửa sổ Select the operating system you want to install ,chọn Windows Server 2012 R2 Standar (Server with a GUI)

ST5: Tại trang Licence terms.  Chọn I accept the licence terms . Click Next

ST6: Tại trang Which type of installation do you want? . Click upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY