SHARE

Windows Server 2012 là version kế tiếp của Windows Server 2008 R2 và được phát hành lần đầu tiên vào 1 tháng 8 năm 2012, phát hành rộng rãi vào ngày 4 tháng 9 năm 2012 và mới nhất là R2 6.3 ( Build 9600)  ngày 17 tháng 10 năm 2013.

Không giống như các version trước nó không còn hỗ trợ các máy tính nền tảng Itanium , và có thêm nhiều tính năng hướng tới công nghệ điện toán đám mây ( cloud computing ), như Task Manager mới hơn , update cho Hyper-V , hệ thống tập tin mới Refs.

Windows Server 2012 cũng gây khó chịu cho người dùng bởi giao diện metro như windows 8 , nên để shutdow hoặc restart lại máy bạn phải di chuyển chuột lên góc trên bên phải màn hình

Các Edition của Windows Server 2012 gồm:Foundation, Essentials, Standard and Datacenter.

Specifications Foundation Essentials Standard Datacenter
Distribution OEM only Retail, volume licensing, OEM Retail, volume licensing, OEM Volume licensing and OEM
Licensing model Per server Per server Per CPU pair + CAL Per CPU pair+ CAL
Processor chip limit 1 2 64 64
Memory limit 32 GB 64 GB 4 TB 4 TB
User limit 15 25 Unlimited Unlimited
File sharing limits 1 standalone DFS root 1 standalone DFS root Unlimited Unlimited
Network Policy and Access Services limits 50 RRAS connections and 10 IAS connections 250 RRAS connections, 50 IAS connections, and 2 IAS Server Groups Unlimited Unlimited
Remote Desktop Services limits 50 Remote Desktop Services connections Gateway only Unlimited Unlimited
Virtualization rights N/A Either in 1 VM or 1 physical server, but not both at once 2 VMs Unlimited
Active Directory Lightweight Directory Services Yes Yes Yes Yes
Active Directory Federation Services Yes Yes Yes Yes
Active Directory Rights Management Services Yes Yes Yes Yes
Application server role Yes Partial Yes Yes
DHCP role Yes Yes Yes Yes
DNS server role Yes Yes Yes Yes
Fax server role Yes Yes Yes Yes
Print and document services Yes Yes Yes Yes
Server Manager Yes Yes Yes Yes
UDDI services Yes Yes Yes Yes
Web services (Internet Information Services) Yes Yes Yes Yes
Windows Deployment Services Yes Yes Yes Yes
Windows Powershell Yes Yes Yes Yes
Active Directory Domain Services Must be root of forest and domain Yes Yes Yes
Active Directory Certificate Services Certificate Authorities only Certificate Authorities only Yes Yes
Hyper-V No No Yes Yes
Server Core mode No No Yes Yes
Windows Server Update Services No No Yes Yes

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY